Моля, въведете вашето потребителско име и парола.
Изчакайте зарежда се ..
Изчакайте зарежда се ..

ПОЛИКОМП СЪС СЕРТИФИКАЦИЯ ПО ISO 14001:2015 И ISO 45001:2018

2024

6

юни

София, 3 юни 2024 г. В края на месец април Поликомп завърши дълъг процес по подготовка и придобиване на сертификати по ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

 

Като част от дистрибуционната система на редица водещи световни марки, Поликомп спазва и защитава принципите на устойчив бизнес през годините. Защитата, грижата и запазването на благоприятни условия на живот и устойчиво развитие са основни принципи, които определят бизнес политиката на компанията.

 

 

Принципите, които следва екипът на фирмата, за да постигнем максимална ефективност са:

 

• Ефективно управление на политика за околната среда, приложимо към дейността на компанията;
• Стриктно спазване на законовите и нормативни изисквания;
• Периодична проверка, отчитане и повишаване на ефективността на поставените цели за опазване на околната среда;
• Промяна на културата на служителите чрез обучения за повишаване на отговорността им към околната среда;
• Изграждане на репутация, основана на зелени политики.

 

В същото време безопасността, благоприятните условия на труд и здравето са заложени като приоритет в управленската политика на Поликомп. Ангажираността към служителите е и основополагащ фактор за постигането по-добри резултати и успех, като:

 

• По-добри бизнес възможности;
• Постигане на удовлетвореност на клиента;
• Адекватно управление на риска;
• Намаляване на оперативните разходи.

 

„В условията на действащата на вътрешния и международен пазар конкуренция, развитието и просперитета на фирмата зависят изключително от запазването на съществуващите позиции на българския пазар. Тази задача може да се осъществи само с постоянно усъвършенстване и професионализъм в нашата работа, в резултат на което да предложим услуга, отговаряща на изискванията на пазара и ефективно действащата система за управление на качеството/околната среда/здравето и безопасността при работа.“, споделят от ръководството на Поликомп.